Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2016

Leden-únor

Mrazivé období od 18. do 23. ledna s nočními teplotami pod -15°C , na zahradě u domu jsem zaznamenal největší mráz  -21°C, u země byl při vyjasnění až kolem -23°C . Jinak byl leden klidný s nočními teplotami oscilujícími kolem 0°C a denními přibližně 5 až 10°C. V únoru se už žádné silně mrazivé dny nevyskytly, byl teplotně klidný a nadstandardně teplý, podobně jako převážná část ledna.

11. března

Mám dostřiháno. Zima, zdá se, zvolna končí. Až na jeden mrazivý, týden trvající pozdrav z druhé poloviny ledna, byla letošní zima velmi vlídná a laskavá. Jednalo se už o třetí teplou zimu po sobě. Protože celkem často pršelo, silný půdní deficit vláhy z loňska byl, zdá se, napraven.

21. března

Zaznamenány prvé známky slzení u odrůd Platovskij, Marquette, GMK a Vostorg muskatnyj.

31. března

Stav probouzení jednotlivých odrůd:

Raší, slzí - Solaris, Marq., SS, Golubok, Vostorg, Glaša, KoKl, Aladdin, Galahad, Jupiter.

Začíná rašit, slzí - Rondo, Platovskij, Lie. Dz.   

Začíná rašit, neslzí - Elma, Križov., Vost. kras., Aročnyj, Elf, GMK. 

Neraší, slzí - CC, V25-20, Zlato, Rusb. musc., Glenora.

Neraší, neslzí - Čarli, Ametyst, Kodr., Kišm. zápor., Talisman.

Duben

Letos pokusně zkusím vypustit tradiční jarní postřik Sulkou, cílený hlavně proti roztočům a také proti dalším škůdcům. Uvidím, jak se projevily loňské "poctivé" postřiky biopřípravky PREV-B2 a Alginure, které mají mít i vedlejší akaricidní a insekticidní účinky. V horším případě nasadím v květnu Sanmite.

2. duben

Noční mrazík kolem -2°C. Pupeny jsou narašené v rozsahu 0÷5 mm, keře slzí.

4. dubna

Začínám se zakořeňováním řízků pro sezonu 2016.

15. dubna

K ránu, po nočním vyjasnění pokles teplot na -0,2°C ve výšce 2m a -1,5°C u země ve viničce, resp. -2,5°C na zahradě u domu. Stav narašení pupenů ve viničce je ± 1 cm, na zahradě kolem do 0÷1 cm. Začalo nejkritičtější období sezony. Nezakrýval jsem, doufaje, že to dobře dopadne ...

19. dubna

Druhý letošní přímrazek přinesl po nočním projasnění teplotní pokles -1,5°C na zahradě, ve viničce to pod nulu nekleslo. Vzhledem ke značnému stupni narašení pupenů jsou od tohoto termínu zakrývací plachty i teplomet v plném akčním nasazení.

21. a 22. dubna

Jasná noc 21.4. přinesla mrazivé ráno, ve viničce bylo - 2,5°C u země, (-1°C ve 2 m), na zahradě -4,5°C (-2,0 °C). Pod plachtou na zahradě, resp. její zadní části jsem z lenosti neudržel teplotu nad nulou a teplota zde klesla až na -1°C. Následnou jasnou noc byl mráz na zahradě nižší, dosáhl jen -3°C, ve viničce se to udrželo nad nulou. Zde jsou nyní pupeny narašené cca 1÷2 cm.  Bohužel, výhled na několik příštích dnů není vůbec radostný, má mrznout a sněžit ...

Mrazivý týden

24. dubna:  vinička +1°C / -1°C (ve výšce 2m / u země);  zahrada -1,5°C (ve výšce 70 cm)

25. dubna:  vinička 0°C / -2°C; zahrada -3,0°C

26. dubna: vinička +1°C / -2,5°C; zahrada -3,1°C (největší pokles nastal večer 25.4., pak se zatáhlo a ráno už OK)

27. dubna: vinička  +1°C / -2,5°C; zahrada -2,8°C (stejný průběh, jako včera)

28. dubna: vinička -2°C / -5,5°C (letošní smutný rekord);  zahrada -3,5°C

29. dubna: vinička -2,5°C / -6,0°C (rekord překonán !);  zahrada -5,6°C

Kontrola ve viničce: předběžným odhadem  je 95% narašených pupenů kaput !

30. dubna : vinička -1,0°C / -2,8°C;  zahrada -4,6°C

1. května

U baráku na zahradě mám za sebou letos už celkem 11 bojových cvičení s plachtami a teplometem, zde zatím vše OK.

Květnové mrazy

3. května: zahrada -0,6°C (plachtování č. 12),

a potom ještě cca 3 x pokles těsně nad nulu v zahradě, naposledy 18.května

23. května

Intenzivní krupobití se přehnalo nad viničkou, hustá desetiminutová kanonáda s kroupami o průměrné velikosti 1÷2 cm. Letorostíky, kterým se zdárně podařilo přežít mrazivý závěr dubna, jsou silně omlácené a částečně nebo zcela polámané.  Tristní pohled a nejbídnější stav zelených částí keřů v tomto období roku, jaký pamatuji.  Letošní sezóna  začala opravdu "přívětivě" ! L

Květen,

červen

Počasí v květnu bylo přibližně na toto roční období standardní, a až na počáteční mrazíky a kroupy bez extrémů. Červen se mi jevil rovněž v průměru teplotně normální, srážkově pak vydařený (koncem června již rostou houby), srážky se vyskytují převážně ve formě bouřek.

6. června

Stav viničky po dubnových mrazech a květnových kroupách – u většiny odrůd zcela vymrzly narašené pupeny tažňů. Nyní keře nově raší z bazálních pupenů na tažních a z hlavy (starého dřeva u vrcholu kmínku). U větší části odrůd začínají nově rašit i záložní pupeny v místě původně vymrzlých oček tažňů.

S mrazíky se nejlépe vypořádaly tyto odrůdy:

Regent (dvouleté sazenice) – keříky přežily takřka bez mrazového poškození !!!,  

Elf, Rusbol musc., Glenora, Marquette – u nich zůstalo několik plodných letorostů na tažních (cca 1-3 na tažni).

SS, Osceola muscat , Vostorg musk., Marquette, CC, Golubok,  Jupiter, Rusbol musc., Kišmiš zápor. – slušně velká okvětí se tvoří na náhradních letorostech, vyrůstajících ze starého dřeva.

Naopak - největší poškození mrazem:

Rondo, Vostorg, KoKl,  – tažně jsou  cplt. vymrzlé a nejeví známky rašení z náhradních pupenů, raší jen ze starého

Elma (dvouletá sazenice) – neraší nikde, ani ze starého dřeva, je kaput?

Všechny keře jsou však výrazně potlučeny kroupami - polámané starší letorosty a odstřílené listy. Po vydatných bouřkách a deštích je vydatně zalito a keře se intenzivně snaží doplnit  zpět zmizelou zelenou plochu.

Zato na zahradě u domu, které se dešťové přívaly zázračně vyhnuly, by už nějaká ta vytrvalejší přeháňka celkem prospěla. Zde je stav keřů OK.

Kvetení

Přibližné termíny začátku rozvití květenství u jednotlivých odrůd:

11.6. – ES15-53 (stanoviště Zahrada u Domu - ZuD)

13.6. – SS (ZuD)

15.6. – Binova (ZuD)

17.6. - SS (stanoviště Vinička - Vin), Marq. (Vin)

20.6. – Vitra (ZuD)

21.6. - Golubok, CC, Regent, Jupiter, Solaris (vše Vin), Diam (ZuD)

22.6. – Einset Seedl. (ZuD)

23.6. – Irinka (ZuD)

24.6. – Kodrjanka (ZuD)

25.6. – Viktoria ♀,JCHD ♀ (ZuD)

27.6. - Čarli, Kišmiš zápor., Lie Dz. ♀ je na cca 50% odkvetlá (vše Vin), Elegant (ZuD)

30.6. – KoKl, BČ, Nero (ZuD.),

1.7.   – Rusbol Muscatnyj, Vostorg Muscatnyj (oba Vin)

Zcela bez květů letos ve viničce zůstaly (jarní mrazy + kroupy): Vostorg, Glaša, KoKl, Galahad, GMK, Glenora

16. června

Letní bouřka přinesla Kroupy č. 2 do viničky. Jejich intenzitu podle škod odhaduji přibližně o 20% slabší, nežli těch prvých. Přesto, velká část letorostů, které vyrašily po prvých kroupách opět amputována, listy jsou na maděru, většina okvětí (rašících z náhradních oček) je pryč, takže mnohé keře jsou zcela bez okvětí, ostatním zbyla jen jednotlivá s četností "tu a tam". No, ještě jsem letos z živelných pohrom neměl výbuch sopky…

20. června

Dokončeno prokypření a odplevelení příkmenných pásů rotavátorem a zarovnání okrajů zatravněných meziřadí rýčem. Je mokro, teplo a plevele rostou jako blázen.

23. + 24.6.

Poprvé se letos teploty dostaly až ke 30°C.  Odpoledne 24.6. bylo 32°C.

27. června

Nově vysazeno do viničky: Solaris  5 ks, Garold 1 ks, Naděžda Azos 1 ks, Dubljanskij 1 ks

Likvidace: Osceola muscat – 1 ks (odrůda dfn. vyřazena), Čarli, Rusbol muskatnyj (u obou snížen počet jen na 1 ks z původní dvojice keřů kvůli úspoře plochy)

Zkušenost: Rusbol muskatnyj bohatě plodí ze starého dřeva!

Keře dosud bez příznaků napadení plísněmi, zatím letos bez jediného postřiku. Ztracená listová plocha intenzivně regeneruje.

Červenec

Teploty v červenci byly pěstitelky příznivé a srážky časté a dostatečné. 

1. července

Elma, ač dlouho  zdála se mrtvou, raší!! (Hurá, výsadba předpěstovaných jednoletých kontejnerovaných sazenic, které již mají ve starém dřevě dostatečně vyvinutá záložní očka, ze kterých mohou v případě nepříznivých klimatických podmínek, vedoucích k  poškození rostliny ve druhém roce opakovaně vyrašit nové letorosty, přinesla ovoce). 

Jupiter  - na zbylých odkvetlých okvětích pozoruji silnější zasychání třapiny, důvod neznámý.

10. července

Diamant – na stanovišti u zdi zjištěno padlí na bobulkách, listech i zelených výhonech. U vedle rostoucí Vitry postižení jen na listech. Postřik Vitisan-em. Současně preventivně postříkána i Kodrjanka (roste vedle) a Viktoria + JCHD (v minulosti se na nich padlí objevovalo)

11. července

Odplevelení příkmenných pásů pojízdnou plečkou.

12. července

Do viničky vysazeny nové stolní odrůdy:

Ajuta, Alexa, Arkadija, Bažena, Dovga, Kolobok, Lora, Nero, Preobraženie, Prezent, Prima, Rombik, Rošfor, Samba, Tjulpan, Veronika, Zarja nesvetaja, Zenit, celkem 18 kusů. Současně zakontejnerovány záložní sazenice, od každé této odrůdy po 1 ks.

Z důvodu nutného uvolnění místa pro nové odrůdy jsem musel přistoupit k likvidaci:

  • Aročnyj,
  • Kišmiš Záporožskij,
  • Vostorg krasnyj,

Dfn. likvidace těchto tří odrůd, důvodem je údajně měkká, méně kvalitní struktura bobulí a horší chuťové vlastnosti. S bolem v srdci vyřazeny ve druhém roce po výsadbě z kolekce, aniž by u mne dostaly příležitost zaplodit.

Je po deštích – bahnivo.

14. července

Za poslední 4 dny napršelo 60 mm vody. (Jaký to rozdíl oproti loňsku!).

Na listech Liepajas Dzintars zjištěn vlnovník.

18. července

Do viničky vysazeny další sazenice moštových odrůd: Solaris 9 ks, Platovskij 9 ks

Prvý letošní preventivní postřik ve viničce (BIO): Alginure + Prev-B2 (+ smáčedlo Superfin)

19. července

Stanoviště u baráku "na zdi": padlím zasažený Diamant se mi při kontrole nezdál (na několika střapečcích stále "mouka"), tak nasazuji tvrdý Falcon, do tank-mixu přidán růstový stimulátor Energen Fruktus. Současně s ním tradičně preventivně ošetřena i Vitra, Kodrjanka, JCHD a Viktoria.

Odrůdy "na drátěnce" následně v rámci protiplísňové prevence ošetřeny mixem: Alginure + PREV-B2 + růstový stimulátor Energen Fruktus (podpora růstu a zrání plodů).

Kromě Diamantu dosud všechny odrůdy zdravé bez příznaků plísní. U Vostorgu s bohatou násadou střapců je zřejmý deficit nějakého prvku (žloutnutí a opad starších lisů), bohužel nevím jakého.

24. července

Kromě Diamantu už s padlím začala zlobit i Vitra (obě odrůdy na zdi), u některých jejích hroznů se na bobulkách začalo objevovat typické bílé pomoučení. Počasí je pro rozvoj padlí ideální - teplo, vlhko. Na přeplozené Vitře jsem udělal důkladnou probírku a ponechal jen jeden hrozen na letorostu, čili kbelík nezralých hroznů putoval do kompostu, silně jsem prosvětlil zónu hroznů a obě odrůdy ošetřil přípravky Vitisan +PREV-B2, s důrazem na důkladné osprchování střapců. Vše ostatní zatím zcela zdravé, ale pro jistotu jsem zbytkem šplíchl i Kodrjanku (roste též na zdi vedle), Vostorg-Irinku (+ rovněž probírka), Viktorii a Eleganta.

31. července

Léčba padlí na Vitře a Diamantu zdá se úspěšná, hrozny již bez příznaků plísně. Vše ostatní (zatím) zdravé. Pouze na spodku všech bobulí ve střapcích, ošetřených Vitisanem + PREV-B2 se objevily tmavo-hnědé kruhy, těžko smytelné. Doufám, že nedošlo, k fyziologickému poškození bobulí, použil jsem koncentraci přípravků na střední hodnotě v doporučeném tolerančním pásmu dle návodu.

Děšťové srážky jsou dostatečné, přicházejí relativně často v mírných dávkách. Teplotně byl červenec průměrný.

Srpen

Teplotně velmi přívětivý, ve třetí dekádě několik dnů kolem 30°C, ale celý měsíc téměř beze srážek, pouze 29-30.8 spadlo cca 13 mm, což u mě bylo nedostatečné a projevilo se to přibližně od poloviny měsíce prosycháním starších listů zejména na Zahradě u Domu a nutností od poloviny měsíce zalévat pravidelně nejen letošní mladou výsadbu ve viničce, ale na ZuD i celé starší keře.

4. srpna

Odplevelení příkmenných pásů pojízdnou plečkou.

8. srpna

Na některých listech odrůd CC, Golubok a Glaša zjištěno začínající padlí – letos poprvé ve viničce. Bohužel jsem je již nestihl pořádně ošetřit, protože selektivní ranní postřik mixem "Vitisan+PrevB2+Agrovital" byl cca 10 minut po aplikaci  omyt nenadálým deštíkem a v následujících dvou až třech dnech má být deštivo a chladno...

Začíná se vybarvovat  Kodrjanka a dokonce už i jediný hrozen na Čarli, který na něm po nemilosrdném jaru zůstal.

15. srpna

Nedokonalý postřik z 8. srpna na CC, Golubok a Glašu, kupodivu zabral, žádné další projevy padlí na keřích nevidím.

Ale zjištěna plíseň révová na spodních listech Ametystu a Elmy!

16. srpna

Ve viničce preventivně kompletní ošetření všech keřů na list proti padlí: mix. Vitisan+PrevB2+Agrovital,

pouze Ametyst a Elma separátně proti plísni: Alginure+PrevB2. Sečení meziřadí.

17. srpna

Ve viničce zjištěno, že stékající nashromážděný Vitisan vlivem dlouhé expozice a zvyšující se koncentrace při odpařování vody poškozuje a pálí nejen spodky bobulí, ale i spodky listů, vrcholové růžice a pupeny!

Na ZuD preventivní postřik proti padlí Vitisan+PrevB2+Agrovital, avšak u Vitisanu snížena koncentrace na 15g/1 litr místu původní 20g/1 litr, kvůli flekům a pálení.

Jeden z hroznů Kodrjanky na zdi zdá se už býti zralý (ještě ho ale nechám  –  svátost!).

21. srpna

Na ZuD SUCHO !!! Intenzivně žloutnou a padají spodní listy, nejvíc u Nera +SS. Začínám zalévat staré keře.

22. srpna

Elma s Ametystem jsou vyléčeny – plísní napadená místa na listech jsou zapouzdřena.

Ale nově zjištěna začínající plíseň i na odrůdě Križovnikovaja. (Tyto tři odrůdy rostou vedle sebe).

Sucho!

25. srpna

Na ZuD sklizeň SS, který je už přibližně týden k jídlu. Pěkná úroda.

Začínám postupně sáčkovat zvolna dozrávající hrozny.

26. srpna

Odplevelení příkmenných pásů pojízdnou plečkou ve 2/3 viničky (víc jsem nestihl).

30. srpna

29.- 30.srpna  napršelo cca 13 mm vody, hurá!

Opět zjištěno začínající padlí na listu: Rondo, Golubok, Marquette, Glaša (u ní navíc už i  typické černé fleky na výhonech). Objednávám AQ10.

Opět začíná peronospora na listu: Križovnikovaja, Ametyst, Elma

Zbytek keřů ve viničce se zdá zdravý.

Na zdi u domu Diamanta silně atakuje padlí (značně poškozené střapce) a objevilo se nyní  už i na listech Vitry.

Ve viničce sklizena dvě torza hroznů Liepajas Dzintars (zbytky po kroupách) – pozor, oproti loňsku letos byly velmi chutné! Začíná zde dozrávat Rusbol Muscatnyj.

31. srpna

Postřik odrůd napadených plísní révovou (peronosporou), tedy Križovnikovoj, Ametystu, Elmy BIOkoktejlem Alginure + PrevB2. (Zbytek si rychtuju na AQ10, až dorazí).

Září

Počasí v září bylo z hlediska dozrávání excelentní, odpolední teploty kolem 25 až 30°C (občas i výše) vydržely až do konce měsíce. V prvé polovině bylo sice sucho, ale pak zapršelo a v závěru byl na září klimatický ideál, který se asi už nikdy nebude opakovat…

1. září

Kontrolní měření cukrů moštových odrůd [°CNM] na torzech zbylých střapců:  bílé - Platovskij 17°, Solaris 18° ; červené - Marquette 15°, Rondo 12°, CC 13°, Golubok 15°, Regent 14°

Stolní: SS 16°, Rusbol musk 16°, Čarli 12°, Vost. musk. 8°, ostatní odrůdy bez hroznů.

Ptactvo už začalo obírat červené moštové odrůdy, ale síťovat nebudu, neb se to kvůli těm několika torzům střapců nevyplatí. Na mošt je jich málo.

Dokončeno odplevelení (viz. 26.8.).

3. září

Na ZuD postřik proti padlí, poprvé použit prostředek AQ 10 (+ Agrovital 30 ml/10 l), tedy parazitická houba, která se váže na mycelium padlí révového a ničí je. Hrozny Diamantu jsou už hodně poničené (praskání bobulí a následná hniloba), ostatní 0K.

Kontrola zralosti stolních odrůd na ZuD [°CNM], odrůdy na drátěnce: KoKl  10°, 9°, SS 16°, Elegant 16°, Irinka 11 ° - velká násada hroznů, Viktoria 9°, JCHD 16°!, Einset 11°, Galahad 12°, (ES15-53 12°).

A ještě odrůdy na zdi: Diamant 13° (zdecimovaný padlím), Kodrjanka 15°, Vitra 7° - velká násada hroznů.

7. září

Ve viničce postřik proti padlí AQ10 (+ Agrovital, 30ml/10l)

Padlí se významněji začíná objevovat na listu odrůd – Rondo, Golubok, Glaša a nepatrně u: Platovskij, SS (!), Marq., CC, Čarli, Vost. musk., Vostorg, Aladdin, GMK, Talisman, Kodrjanka, zbytek zatím vypadá zdravě.

Je SUCHO! (a teplo)

8.+ 9. září

Zalití sazenic.

12. září

Jsem trouba, špatně jsem pochopil návod na AQ 10, uspěchal jsem aplikaci po rozmíchání přípravku a nepočkal jsem dostatečně na aktivizaci houby. Prý je vhodné počkat až 1 hodinu (v návodu píšou minimálně 20 minut).  Takže AQ 10 nezabralo a musím to zopakovat podruhé a lépe. Bílý povlak padlí se objevil už na listech většiny odrůd, a to hlavně na východní závětrné straně keřů, zejména hustých keřů (tj. východní strana révové stěny, řady mám orientované S-J). Pozitivní vliv proudícího vzduchu na omezení padlí a ochranu před ním je patrný. U mladých, řídce olistěných keřů a sazenic je padlí minimálně nebo vůbec. Nejvíce postižené jsou Golubok, Glaša a Rondo.

Objevila se i peronospora a to mj. i na Regentu !!!  

SUCHO pokračuje, opět zalévám sazenice. Již cca týden denní teploty kolem 30°C.

16.-18. září

Konečně PRŠÍ ! O víkendu napadlo přibližně 30- 35 mm srážek, takže horní vrstva půdy je dostatečně mokrá. ALE - konec teplých letních dnů, ochladilo se s odpoledními teplotami jen kolem 15°C. Začal podzim.

20. září

Opakovaná a tentokrát velmi pečlivá a důkladná aplikace AQ10 +Agrovital, s dostatečně dlouhou aktivizací houby. Padlí se mezitím na listech pěkně plošně rozrostlo, takže účinek-neúčinek přípravku AQ10 bude dobře zřetelný.

Nejvíce postižené odrůdy padlím: CC, Golubok, Glaša, Dovga, Lie. dz., Vost. musk., Čarli, Kodr., které již mají zasaženu více než 50% listové plochy, těsně za nimi pak následuje Galahad (!), Zlato a  Rondo.

Zatím bez viditelných projevů padlí jsou: Ametyst (!), Križovnik. (!), Tjulpan, Rombik, Ajuta, Kolobok, Glenora, Prezent, Elf, Bažena, Lora, Arkadija, Samba, Alexa, Sensacija, Veronika. Ale jde o letošní, či loňské sazenice, takže u nich je listová plocha řídká a volně přístupná proudícímu vzduchu.

Jednoznačně nejvíce padlím postižené jsou partie těch keřů, kde je vlivem vyššího listového zahuštění snížená ventilace vzduchu, tedy hlavně na závětrné straně starších a bujně rostoucích keřů ! Padlí nesnáší vítr a miluje svůj bezvětrný klid!

Peronosporu v mírné intenzitě jsem lokalizoval u těchto odrůd: Reget, Ametyst, Tjulpan, Kodrjanka, Rombik, Arkadija, významněji však u odrůd Ajuta a Prezent.

21. září

Kontrolní měření cukrů – vinička [°CNM]: Solaris 22°, Platovskij 21°, Rondo 18°, Regent 18°, Golubok 19°. Zbylé mošťáky , tedy CC a Marquette sežrali kompletně opeřenci, protože nemělo cenu těch pár hroznových torz před nimi chránit. Je úžasné, jak ptáčci chytře čekají, čekají, vypadá to, že si hroznů nijak nevšímají, ale když cukernatost dosáhne určité atraktivní hodnoty, střelhbitě všechno sklidí. Asi mají integrovány nějaké bezkontaktní refraktometry, či co. Zaměřují se zatím jen na modré, tedy tmavé bobule, zelené, ač jsou sladší, zcela ignorují.

A ještě zbylé stoláky : Čarli 17°, Vostorg musk. 15°, Glaša 14°, Rusbol musk. 22°, Elf 17°.

27. září

Zdvojující a opět pečlivý postřik AQ 10 (dva sáčky /12 litrů vody), tentokrát bez Agrovitalu. Od minulé návštěvy konstatuji setrvalý stav bílého povlaku na povrchu listů – nezhoršilo se to, ale ani výrazně nezlepšilo. Možná dokonce mírné zlepšení…?

Říjen

Prvá polovina měsíce chladná a deštivá, přes den maximálně kolem 10°C, ovšem noční teploty zatím neklesly pod nulu, takže listy drží. I ve druhé polovině setrvalý stav počasí, v noci kolem 5°C a stále bez mrazů, přes den cca 10 až 15°C, většinou zataženo, vlhko a občas déšť. Houby rostou jako divé! Pokračuje postupná sklizeň zbylé úrody. Cukry ale už téměř nepřibývají.

10. října

Kontrola stavu padlí po předchozí dvojí pečlivé aplikaci AQ 10. Je vizuálně patrný ústup bílého povlaku na listech, některé dříve "pomoučené" listy jsou už zcela bez povlaku, na jiných povlak sice zůstává, ale jen zbytkově a v tenčí vrstvě…

15. října

Ústup houbového povlaku padlí z listů dále pomalu pokračuje. Listy už jsou skoro čisté. ALE je to vlivem léčebného účinku AQ 10 anebo vlivem chladného počasí? Na toto důležitou otázku bohužel nedokážu odpovědět!

Listová plocha keřů je stále zelená, avšak zvolna už začíná žloutnutí a samovolný přirozený opad starších listů.

25. října

Sklizeny poslední stolní hrozny odrůd Vostorg a Viktoria a dále paběrky moštových CC, Vost. musk, Rusb. musk., Regent a Platovskij.

31. října

Po nočním vyjasnění u nás poprvé na podzim mrzne, mrazík -2 až -3°C ukončil letošní vegetační sezonu.

Listopad Teplotně klidný,  teploty se drží nad nulou jen občas v noci klesají pod, minimum bylo -5°C.
Prosinec Prvé mrazivější období s nočními teplotami -5 až -10°C přišlo mezi 3. až 8.  prosincem. Druhé pak v závěrečném týdnu, přibližně od Vánoc  se vytvořila stabilní tlaková výše nad Evropou, takže noční teploty klesaly k -10°C, mrznoucí mlhy a přes den to téměř nepřelezlo přes nulu i při vyjasnění. Stále beze sněhu.

 

Závěrečné hodnocení sezony:

Radost roku:               ?, ... snad jen teplotně abnormálně přiznivé září

Zklamání roku:            jarní výkyvy počasí – mrazíky, kroupy

Objev roku :                biologický fungicid AQ10

Problém roku:             padlí

Pocit z roku:            

 

Další události roku:            pořízení velkého množství nových stolních odrůd, z nichž některé již byly vysazeny ven, jiné zatím zůstaly ve školce; úspěšné a spolehlivé zakořeňování řízků v drti z čedičové vaty; díky plachtám a teplometu, které mohu účinně nasadit jen na zahradě, jsem alespoň něco málo sklidil; rozpačitý účinek kontaktního fungicidu Vitisan proti padlí, ale naopak solidní účinek Prev-B2 a Alginure proti plísni révové; velmi silný tlak padlí od poloviny léta a následně i dalších souvisejících hnilob bobulí; testování a pokusy s AQ 10, bohužel s nejednoznačným výsledkem; dvojí návštěva srnky a poškození sazenic okusem; drátěnka ve viničce stále nedokončena !!!