Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2019

Vysvětlivka:  zkratka "ZuD", vyskytující se v textu,  znamená stanoviště "Zahrada u Domu"

Leden

Prvá polovina ledna vlídná, bez teplotních problémů, půda není zmrzlá.

18. leden

Nakopčeno 25 protimrazových růvků na sazenice a mladé keře

Mrazy leden

  • 19.1.       -11°C
  • 22.1.       -10°C

Konec ledna

Klid, s teplotami lehce pod nulou, půda na povrchu promrzlá.

první polovina února

Nejprve nasněžilo asi 20 mokrého sněhu, pak řádně přituhlo:

5. února: vinička -15,5°C (u země -20,5°C), ZuD -17,5°C (u země -22°C)

6. února už jen kolem -10°C

Pak zas klid a teploty opět těsně pod nulou v noci a nad nulou přes den

Od 14. února už odpolední silné slunce s teplotami k +10°C.

Od 9. února zahájen postupně řez, nejprve na ZuD, pak ve viničce. Střihám metodou "nadvakrát", jejíž první fází je řez na hrubo, kdy si z réví na keřích připravím jen několik málo nejlepších výhonů, a pak později v předjaří keře dostřihuji na finál a vyvazuji tažně.

druhá polovina února

Počasí vesměs slunečné a suché, v noci mrazy kolem -5°C (až -8°C), přes den teploty v rozmezí 5 až 10°C. V závěru pár dní až 15°C, což není příliš dobře, neboť to povede k předčasnému rašení.

první polovina března

Byla velmi větrná, standardně deštivá a teplotně normální. Už se začaly objevovat teplé jarní dny "na tričko" a současně v noci mrazíky kolem -5°C, což není pro nastartování vegetace úplně ideální. Po zimě je vody v půdě dostatek.

17. března

Po návratu z týdenní alpské lyžovačky jsem zahájil finální dostřih keřů a vyvázání tažňů do drátěnek (viz. záznam z prvé poloviny února). Času je tradičně nedostatek, takže tak činím nesoustředěně po chvilkách. Nestíhám rotavátorem a rýčem zkypřit a odplevelit půdu příkmenných pásů, což jsem měl právě  na tuto dobu v plánu, než se silně rozrostou plevele a utuží se půda. Když to dělám opožděně až někdy v dubnu, či dokonce v květnu, bývá to už hrozná, trojitá makačka. Každý rok si nadávám, že to musím zrýt dřív, ale skutek - utek. Krom toho mě ještě čeká vykopat  6 starých pochroumaných  jablonní v horní části zahrady nad viničkou. Ale kdy proboha, kdy??? Jaro už netrpělivě ťuká na dveře!

18. března

Všiml jsem si, že na Somersetu seedles se už pohnuly pupeny! Réva však ještě neslzí.

22. března

Dokončen zimní (jarní) řez a vyvázání tažňů do drátěnek.

Réva už začíná rašit – hlavně pupeny pod chráničkami už jsou silně rozpuklé, ale také u některých starších keřů (SS, Platovskij, …) se pupeny silně nalévají a jejich krycí plátky začaly praskat. Je to příliš brzy, přibližně o 14 dnů dříve než loni. Řezné rány ale zatím neslzí.

26. března

Prakticky všechny keře už vykazují známky rašení, přezimování bylo, zdá se, úspěšné. Ochladilo se, přes den jen do 10°C a ráno kolem 0°C. Zahájeno zrytí příkmenných pásů.

30. března

Ráno cca -3°C (ZuD i vinička)

31. března

Postřik Sulkou 5% proti roztočům - vinička.

9. dubna

V uplynulém týdnu byly denní teploty velmi příjemné, kolem 10 ÷15°C, noční oscilovaly kolem nuly. Prakticky všechny keře už jsou narašené, ty nejrychlejší už mají pupeny rozvité do délky 2 cm, kdy už se začínají zelenat nebo růžovět. Bohužel, během dvou příštích dnů má přijít ochlazení s nočními teplotami pod nulou….

Začal jsem zakořeňovat řízky nových odrůd.

mrazíkový duben

Díky velmi teplému březnu jsou pupeny silně narašené, předpovědníci počasí hlásí, že bude zle. Proto jsem ve viničce nakopčil ke všem mladým keříkům protimrazové růvky a snažil se zakrýt jejich kmínky co nejvýše. Nejnižší teploty pak byly následující:

12.4.          vinička  -1 / -2.5°C               ZuD  -2,5 /-5,0°C       (ve výšce 2 m / u země)

13.4.                                                       ZuD    0 /-1,0°C               

14.4.          vinička  -0,5 / -1,0°C            ZuD  -2,5 /-3,0°C      

16.4.          vinička  -1,5 / -3,0°C            ZuD  -2,5 /-3,2°C      

17.4.          vinička  -1,0 / -2,5°C            ZuD  -2,2 /-4,2°C      

18.4.          vinička  +2,0 /  0°C              ZuD    0 /-1,8°C      

19.4.          vinička  +2,5 /  0°C              ZuD +2,0 /-1,7°C

20.4.          vinička  +2,0 / +0,5°C          ZuD   0 /-2,5°C        

21.4.          vinička  +2,0 / 0°C               ZuD +0,5 /-2,1°C      

22.4.          vinička  +2,5 / 0°C               ZuD  -1,5 /-2,2°C      

Celé toto období bylo slunečné, přes den i v noci jasno, východní vítr. Ráno každý den na zemi v ZuD jinovatka! Nezakrýval jsem, protože jsem byl v době nejsilnějších mrazíků mimo domov. Informace o teplotách z viničky jsou brány z nedaleké meteorologické stanice ČHMÚ, protože v teplotním dataloggeru mi došla baterie.

Kontrola stavu: ve viničce to bude asi OK, na ZuD nevím, narašené pupeny jsou na povrchu hnědě ožehlé. Rozvoj a rašení pupenů se vlivem nočních mrazíků zastavily (délka narašení 1 až 3 cm), přestože odpolední teploty se denně šplhaly ke 20°C. V povrchových partiích půdy je značné sucho, protože od poloviny března nezapršelo.

 30. duben

Za celý duben u nás napršelo "úctyhodných" 11 mm srážek, a zachránil to včerejší deštík, typu trávníkový zalejváček, při kterém napršelo 10 mm z těch jedenácti.

Jinak je ZÁZRAK, že navzdory dubnovým mrazíkům mi zatím NIC nezmrzlo!

1. května

Ráno na ZuD -0,6°C. Protože letorostíky zde poporostly do délky asi 3 cm, už jsem to psychicky nevydržel a pro jistotu jsem zaplachtoval a pod plachtou přitopil.

květnové mrazíky

4.5.          vinička  -0,3°C               ZuD  -1,5°C, zaplachtováno       (měřeno ve výšce cca 50 cm od země)

5.5.          vinička  -0,2 °C              ZuD  -1,1°C, zaplachtováno               

6.5.          vinička  +2,5°C              ZuD  -1,0°C 

7.5.          vinička  +3,0°C              ZuD  -1,2 °C, zaplachtováno        dnes nás tady v JZ Čechách zachránil od nejhoršího jeden od západu zbloudilý velký mrak, který se zázrakem zjevil na zcela jasné obloze a na 4,5 hodiny od 0.30 hodin do 5,00 zcela zakryl oblohu. Jinak by to určitě kleslo až někam k -5°C a ve viničce, kde nemohu zaplachtovat, by to bylo na tabák. Děkuji Ti, velevážený mraku ! Pod nulu to krátce spadlo až ráno po rozednění, ihned, jakmile mrak odplul na východ. Ještě ale nejásám, zbývá totiž ještě jedna mrazivá noc …

8.5.          vinička  0,0°C              ZuD  -2,7 °C, zaplachtováno   

Teď by měl být od mrazejků na chvilku klid, zatím držím prapor = nic mi nezmrzlo! (= ZÁZRAK ! ) 

10. květen

Kontrola stavu – oproti loňsku je révová vegetace opožděna přibližně o 10 až 14 dnů.

14. květen

Bonifác – poslední tradiční zmrzlík:

vinička  0,0°C              ZuD  -2,5 °C, zaplachtováno

Uff, to bylo zase štěstí, neboť kolem 4. hodiny ranní ZASE připlul velký mrak od severu a zakryl zcela jasnou oblohu v okamžiku, kdy teplota ve viničce spadla přesně na nulu  a padala by dál.   Mrak se vytvořil nad bývalou NDR a přes Severní Čechy a Příbramsko připutoval až k nám. Díky mraku, letos jsem stále bez omrzlin!

1. polovina května

Počasí bylo chladné a usoplené, čili skoro pořád pršelo, ale nenapršelo skoro nic. Réva má oproti loňsku ztrátu asi 14 dní. Už se ale má oteplit…

19. květen

Rozhrabány protimrazové růvky u mladých keřů ve viničce.

30. květen

Vysazeny nové stolní odrůdy Arni a Bruno. Pozdně dozrávající moštové Rondo (2 keře) nahrazeno Nerem.

31. květen

Postřik proti roztočům přípravkem Sanmite.

Květen byl chladný a deštivý, ale ačkoli byly dešťové srážky časté, nebyly nijak vydatné, takže za celý měsíc napršelo 59 mm, což zhruba odpovídá dlouhodobému srážkovému průměru. Réva má výhony dlouhé jen 10-30 cm.

9. červen

Réva začala kvést, jako první tradičně amerikáni Somerset seedless  a Marquette. Je teplo a letorosty raketově přirůstají, u mnohých odrůd už dosáhly délky kolem jednoho metru.

10 až 30. červen

Počasí bylo letní, réva zdárně odkvetla, pršelo málo. Za celý červen napršelo jen 49 mm, což je 65% dlouhodobého normálu. Na ZuD Už zase začíná být sucho. Zatím vše bez chorob, ale chystám se na první preventivní postřik proti padlí.

Otestoval jsem totální ekologický herbicid Finalsan, hlavně proti úpornému svlačci. No, funguje to celkem dobře, hlavně když je horko a praží slunce, ale ve výsledku je to poněkud finančně nákladná náhrada motyky, protože kořeny to nezničí, takže plevele časem vyraší znovu. A za několikrát opakovanou aplikaci by se člověk nedoplatil.

9. červenec

Začíná tradiční letní sucho! Na ZuD je zase Sahara, ve viničce to zatím ještě jde …

Zdravotní stav keřů je dobrý, zatím bez chorob. Hrozny se nalévají, bobule jsou cca velikosti hrachu.. Provádím postupně částečné odlistění v zóně hroznů kvůli zlepšení vzdušné ventilace a u stolních odrůd redukci násady. Dnes odpoledne se chystám na první (a poslední?) preventivní postřik proti padlí přípravkem Karathane New.